Keramik/glas

För att köpa föremål nedan vänligen ring 070-200 64 50 eller eposta till nennebrandtantik@gmail.com

VAS
ROYAL COPENHAGEN

Höjd: 15 cm
Bredd :11 cm
Pris: 400 kr

VAS
WEST GERMANY

Höjd: 52 cm
Bredd :22 cm
Pris: 750 kr